Легализация

Цената на всеки легализиран документ се определя от административните такси и избраните срокове в институциите, които заверяват съответния документ. В зависимост дали имате нужда от икономична, стандартна или експресна услуга се начислява съответната такса. Тъй като документите, подлежащи на легализация, са многобройни, моля свържете се с нас, за да получите конкретна оферта.

Изпратете запитване