Писмени преводи

С цел най-добре да отговорим на вашите нужди, ние предлагаме писмени преводи на близо 30 езика с експресни, стандартни и икономични срокове. Езиците, с които работим са разделени на групи и в зависимост от сложността на текста и изискания срок, формираме цената на вашата поръчка. Независимо дали имате нужда от превод на английски, немски, френски, руски език, вашите документи идват или ще се използват в Италия, Испания, Чехия, Полша, Скандинавските страни, друг континент или съседна на България държава, свържете се с нас, за да се възползвате от нашите услуги.

Легализация:

Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността на положените върху него подписи и печати. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия го орган. Подлежат на заверка както български документи, необходими за чужбина, така и издадени в чужбина документи, които ще послужат в България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

Легализация на документи

„Уърд Бокс” предлага легализация на документи с апостил, заверки във всички министерства и други държавни институции и учреждения в Република България, както и заверки в консулски представителства на чужди държави у нас.

Документи от чужбина

Ако вашият документ е издаден от държава различна от България, редът на неговата заверка е подписът на преводача, превел документа от съответния език, да бъде заверен при нотариус. Срокът и цената се определят спрямо ангажираността на преводача.

Легализация на документи от България

Легализацията на документи, издадени в България, е регламентирана и преминава през различни ведомства, последното от които е Консулски отдел на МВнР. Сроковете и цените се определят спрямо тези на съответните министерства и агенции.

Устни преводи

Можете да се възползвате от нашите услуги, когато имате нужда от устен превод на място.

Предлагаме следните видове устни преводи:

Консекутивният превод

Симултанен превод

Често задавани въпроси

Какво е добре да знаете за писмения превод?

той се изчислява на база на преведения текст, а БДС стандартът за една преводаческа страница е 1800 символа с включени интервали. Това означава, че често броят страници, които виждате като разпечатка, не е точния обем.

Как да изчисля обема на превод?

Можете да изпратите своя текст за оценка на обема на office@word-box.net или да го изчислите сами в Word с опцията word count/ characters with spaces/.

Как да поръчам неофициален превод?

Когато имате нужда от неофициален превод, можете да го възложите онлайн, чрез формата ни за запитване или директно на e-mail адресите ни и да го получите на електронната си поща.

Как да поръчам официален превод?

При необходимост от официален превод с подпис на заклет преводач и фирмен печат, можете да ни изпратите документите си с куриер или да дойдете на място в нашия офис на ул. „Неофит Рилски“ 24.

Възможнa ли е корекция на стар текст?

Ако се нуждаете от корекция на стар превод или просто желаете професионалист да прегледа превода, който сте направили сами, ние ще се свържем с оторизиран преводач и той ще нанесе необходимите промени. Цената се образува като процент от пълната цена за превод, според нанесените корекции.

Какво е симултанен превод?

Симултанният или кабинковият превод е синхронен превод - преводачът слуша говорещите и превежда едновременно с тях. Използва се при конференции, семинари, презентации и други масови събития. Осъществява се от екипи от най-малко двама преводачи, които се редуват през определен времеви интервал, с цел гарантиране високото качество на превода, независимо от неговата продължителност.

Какво е консекутивен превод

Консекутивният превод представлява превод с изчакване - преводачът изслушва част от изказването на говорещия и после превежда на слушателите. Необходим е при бизнес срещи, интервюта, изповядване на сделки и др. Цената се калкулира на база часовете, през които е ангажиран преводача, като минималното време за таксуване е 1 астрономически час.