ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г.

1. Кои сме ние?

Уърд Бокс ООД, с ЕИК 200549563, седалище: гр. София, кв. Младост 3, бл.365, адрес на дейност: гр. София, ул. Неофит Рилски 24 е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство. Нашата цел е да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме. Нашата Политика за поверителност предоставя информация за начина, по който Уърд Бокс ООД обработва Вашите лични данни.

2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следния адрес и телефон:
Уърд Бокс ООД, гр. София, ул. Неофит Рилски 24 , ПК 1000
Телефон: +359 2 421 91 28, Електронна поща: office@word-box.net

3. Каква информация събираме за Вас?

В Уърд Бокс ООД обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на съвместната ни работа. С цел регистриране и администриране на възложена от Вас поръчка ние имаме нужда от вашето име, фамилия, телефон и електронна поща. С цел статистически и маркетингови проучвания Уърд Бокс ООД събира информация за използвания от Вас IP адрес при посещението на нашия сайт. Ако желаете да издадем фактура на физическо лице, за предоставена от нас услуга, ние ще имаме нужда от вашите имена, ЕГН и адрес. Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

Уърд Бокс ООД не събира лични данни, които разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Ако подобни данни се съдържат в материалите, които ни възлагате за превод, Уърд Бокс ООД не събира, не създава регистър и не използва тези данни, по никакъв друг начин освен като изходен текст за превод.
Уърд Бокс ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

4. Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели: 4.1. обработване на запитвания и сключване на договори за предоставяните от дружеството услуги; 4.2 изпращане на информационни съобщения и съобщения за промени в услугата ; 4.4 счетоводни и статистически цели;
С цел извършване на предлаганата от нас услуга (превод, редакция и легализация на документи) Вашите лични данни могат да бъдат подадени към трета страна (подизпълнители – преводачи и редактори, куриерски фирми и техните служители, счетоводна фирма и нейните служители).

5. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. Ние обработваме личните Ви данни във връзка с предоставянето на преводи и легализация на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент; изпълнение на задълженията на “Уърд Бокс“ ООД по договор с Вас; спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Уърд Бокс” ООД; за целите на легитимния интерес на “Уърд Бокс” ООД.

6. Какво правим със събраните лични данни?

Уърд Бокс ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Уърд Бокс ООД на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.
Уърд Бокс ООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици.
Във връзка с изпълнението на обработване на запитвания и заявки/ договори за услуги, Уърд Бокс ООД предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат Куриери и подизпълнители, извършващи доставка и превод на документи.

7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срок от три години или до три години след края на календарната година, в която са ни предоставени Вашите лични данни.

8. Какви са Вашите права?

Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
Да искате достъп до тях;
Да искате коригирането им, ако са неточни;
Да искате заличаването им;
Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg