РЕДАКЦИЯ И РАЗПЕЧАТКА

Цената за редакция варира между 30 % и 80 % от пълната цена за превод на една стандартна страница, в зависимост от нанесените корекции.

Цена за второ копие на превода (до 10 печатни страници) върху фирмена бланка с подпис на заклет преводач и печат на фирмата – 3.50лв.

Изпратете запитване