ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

ИЗБЕРИ ЕЗИК

Английски

Немски

Френски

Руски

Испански

Италиански

Гръцки

Македонски

Полски

Румънски

Сръбски

Турски

Украински

Хърваткси

Чешки

Словенски

Литовски

Холандски

Португалски

Арабски

Датски

Норвежки

Шведски

Японски

Китайски

Финландски

Превод на от/на Английски, Немски, Френски, Руски език:

Бланкови удостоверения

акт за раждане, акт за брак, у-ние за семейно положение, свидетелство за съдимост, лични карти и паспорти

3 работни дни

10.00 лв.

24 часа

12.00 лв.

До 8 часа

17.00 лв.

Документи без специфична терминология

удостоверения, дипломи, декларации, пълномощни и др.

3 работни дни

15.00 лв.

24 часа

17.00 лв.

До 8 часа

22.00 лв.

Документи със специфична терминология

епикризи, инструкции за употреба, техническа, финансова, юридическа, медицинска документация и др.

3 работни дни

18.00 лв.

24 часа

20.00 лв.

До 8 часа

25.00 лв.

Превод от/на Италиански и Испански език:

Бланкови удостоверения

акт за раждане, акт за брак, у-ние за семейно положение, свидетелство за съдимост, лични карти и паспорти

3 работни дни

13.00 лв.

24 часа

16.00 лв.

До 8 часа

19.00 лв.

Документи без специфична терминология

удостоверения, дипломи, декларации, пълномощни и др.

3 работни дни

17.00 лв.

24 часа

19.00 лв.

До 8 часа

22.00 лв.

Документи със специфична терминология

епикризи, инструкции за употреба, техническа, финансова, юридическа, медицинска документация и др.

3 работни дни

20.00 лв.

24 часа

22.00 лв.

До 8 часа

26.00 лв.

Превод от/на Гръцки, Македонски, Полски, Румънски, Сръбски, Турски, Украински, Хърватски, Чешки език

Бланкови удостоверения

акт за раждане, акт за брак, у-ние за семейно положение, свидетелство за съдимост, лични карти и паспорти

3 работни дни

16.00 лв.

24 часа

18.00 лв.

До 8 часа

23.00 лв.

Документи без специфична терминология

удостоверения, дипломи, декларации, пълномощни и др.

3 работни дни

19.00 лв.

24 часа

22.00 лв.

До 8 часа

26.00 лв.

Документи със специфична терминология

епикризи, инструкции за употреба, техническа, финансова, юридическа, медицинска документация и др.

3 работни дни

24.00 лв.

24 часа

28.00 лв.

До 8 часа

32.00 лв.

Превод на от/на  Словенски, Литовски, Унгарски, Нидерландски, Португалски

Бланкови удостоверения

акт за раждане, акт за брак, у-ние за семейно положение, свидетелство за съдимост, лични карти и паспорти

3 работни дни

20.00 лв.

24 часа

25.00 лв.

Документи без специфична терминология

удостоверения, дипломи, декларации, пълномощни и др.

3 работни дни

24.00 лв.

24 часа

28.00 лв.

Документи със специфична терминология

епикризи, инструкции за употреба, техническа, финансова, юридическа, медицинска документация и др.

Обадете се за цена/информация.

0884648696

Превод на от/на  Арабски, Датски, Норвежки, Шведски

Бланкови удостоверения

акт за раждане, акт за брак, у-ние за семейно положение, свидетелство за съдимост, лични карти и паспорти

3 работни дни

29.00 лв.

24 часа

32.00 лв.

Документи без специфична терминология

удостоверения, дипломи, декларации, пълномощни и др.

3 работни дни

32.00 лв.

24 часа

36.00 лв.

Документи със специфична терминология

епикризи, инструкции за употреба, техническа, финансова, юридическа, медицинска документация и др.

3 работни дни

40.00 лв.

24 часа

45.00 лв.

Превод на от/на Японски, Китайски, Фински:

Обадете се за цена/информация.

За контакти

0884648696

Посочените цени са без ДДС за една стандартна страница. За стандартна страница по БДС се приема страница с 1800 символа с включени интервали. Можете да изчислите обема на своя документ в програма Word от подменю Tools /Wordcount/ Characters with spaces като разделите посочената цифра на 1800.

Максималният обем страници, който може да бъде изпълнен от един преводач за един работен ден е 8 стр./ден за бланкови документи и документи без специфична терминология, и 4 стр./ден за документи със специфична терминология. В случай, че имате обемен текст, моля свържете се с нас, за да обсъдим възможните срокове

Неотбелязани езици, документи и срокове се ценообразуват след запитване от страна на клиента.

Цена за второ копие на превода (до 10 печатни страници) върху фирмена бланка с подпис на заклет преводач и печат на фирмата – 3.50лв. без ДДС